Võidupühaga märgitakse meie valmisolekut asuda taas kaitsma Eesti iseseisvust.
Vabadussõjas võitlesid Eesti väed ka baltisaksa ning saksa palgasõduritest koosneva Balti Landeswehriga.
Pinevas võitluses löödi vastase vägesid ning 23. juunil 1919 võideti tagasi Võnnu (Cesis).
Pärast seda murti Saksa vägede vastupanu kogu rindel ja juuli alguses sõlmiti vaherahu.
Võit nn Landeswehri sõjas oli Eestile tähtis poliitilise ja sõjalise olukorra kindlustamiseks.
Vabadussõja lõppedes hakati Võnnu lahingu aastapäeva tähistama võidupühana.

  •  Iseseisvuse eest välja astumiseks tuleb valmis olla igal ajal, olgu või jaaniöö!
  •  Jaaniööl Eesti lippu ei langetata. Valgust on piisavalt.
  •  Tuleta jaanipäevalistele meelde, et täna on võidupüha!
  •  Soovi oma kaitseväelastest sõpradele eriti võidukat püha!
  •  Jaaniõlle esimene sõõm võetagu Eesti iseseisvuse terviseks!

 

Kommenteeri