Liiga tihti me alahindame puudutuse jõudu..

Te olete täiuslikud!

Liiga tihti alahindame...