Üksi olla on tunduvalt parem, kui olla koos vale inimesega!

Ole koos inimesega, kes väärtustab seda, mis tal on, siis kui tal see on...

Lõpuks...

Inimeses on midagi nii uudishimulikku, et ta peab alati vaatama...

Mõned inimesed hoolivad liiga palju...

Me kõik teeme vigu...