See vapper kassiemme kõndis 5 korda läbi leekide, et oma pojad tulesurmast päästa!

Armastuse leek

Su hingeõhk kõik kevadlehed paneb tuules värelema...

Armastus ei kannata ükskõiksust!

Leek lahvatab tuulest, kiindumus lähedusest

Sa sütitasid leegi mu südames