Laupäev on pesupäev!

Õhtul, kui on hambad pestud...

Kui ema teeb süüa...

Emade reeglid

Hügieenilist ülemaailmset kätepesupäeva!

Töökat tuhkapäeva!